• Covidianidadrd: ¡Como que na é na! 

      República Dominicana, Ministerio de Salud Pública (Santo Domingo de Guzmán, 2020-06)
      [Afiche]. !Como que na é na! los guantes se tiran en la basura