• Prevansyon kont diare 

   República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Santo Domingo de Guzmán, 2010-02)
   Saw dwe konnen sou diare e koman pau pa rive genyenl
  • Proteksyon kont maladi Dlo 

   República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Santo Domingo de Guzmán, 2010-02)
   Dlo se lavi e la sante, fonn aprann proteje-l